Back to menu

 

History of science

 

 

In review

 

 

 

Accepted

 

Kázmér M. (2023): Szörényi Erzsébet paleontológus (1904-1987). Nők a tudományban. MTA, Budapest

 

Papers

 

29. Kázmér Miklós (2024): Egy elfelejtett nemzetközi folyóirat a Trianon utáni Magyarországon - a Palaeontologia Hungarica. – Földtani Közlöny 154

 

28. Kázmér Miklós (2023): A Magyar Werner – Benkő Ferenc szerepe a magyar nyelvű természettudomány megszületésében. – Erdélyi Múzeum 85(3), 99-107. [open access] [pdf]

 

27. Kázmér, M. (2023): Theodor Posewitz and his Borneo (1889) – The first geological monograph of the island. – Earth Sciences History 42(2), 460-475.  [doi]  [pdf]

 

26. Kázmér, M. (2022): Banjarmasin: public health and social structure in 1877, as described by a Hungarian medical doctor and geologist. – Journal of Borneo-Kalimantan 8/2, 1-6.  open access

 

25. Kázmér Miklós (2022): Posewitz Tivadar és a Borneo. [Theodor Posewitz and his Borneo.] – Földtani Közlöny 152(1), 77-90. open access [pdf]

 

24. Kázmér, M. (2021): In support of the theory of the Flood – A historical reconstruction of Sámuel Köleséri’s lost mineral and fossil collection in early modern Transylvania. In: Gurka, D. (ed.): Time in the “third kingdom of nature’. Prehistory of palaeontology and palaeoanthropology and its philosophical contexts. Gondolat, Budapest, pp. 120-140. [pdf]

 

23. Kázmér Miklós & Timár Gábor (2017): Az északi fény első tudományos leírása -- Marcello Squarcialupi: De coelo ardore (1580). Erdélyi Múzeum 79(1), 82-87. [pdf]

 

22. Kázmér Miklós & Papp Gábor (2017): Kárpáti ásványok egy tizennyolcadik századi angliai gyűjteményben. Magyar Tudomány 178(1), 66–70. [online] [pdf]

 

21. Kázmér Miklós (2016): Köleséri  Sámuel ásvány- és ősmaradvány-gyűjteménye -- történeti rekonstrukció. -- In: Balázs Mihály, Font Zsuzsa, Kovács András (szerk.): Köleséri Sámuel és az európai korai felvilágosodás. Kölesériana 3. Erdélyi Múzeum Egyesület, Kolozsvár, pp. 187-198. [reprint]

 

20. Kázmér Miklós & Timár Gábor (2016): The first scientific description of aurora borealis - the 10 September 1580 event in Transylvania, recorded by Marcello Squarcialupi. - Geoscience Letters 3, 15.  DOI: 10.1186/s40562-016-0047-2 [download]

 

19. Kázmér, M. (2015): Sources to the history of geology in Hungary, 1153-1850. Források a magyarországi geológia történetéhez. Hantken Press, Budapest, 221 p. [download] [reprint]

 

18. Kazmer, M. (2004): Dr. Edward Browne’s visit in the mining towns of Lower Hungary in 1669. In: Kubassek János (ed.): Natural Heritage of the Carpathian Basin. Hungarian Geographical Museum, Érd, pp. 193-220. [reprint]

 

17. Kazmer, M. (2004): Az úrvölgyi (Zólyom vm.) rézbánya és ásványai 1669-ben Edward Browne angol orvos szemével. In: Kubassek János (szerk.): A Kárpát-medence természeti értékei. Magyar Földrajzi Múzeum, Érd, pp. 193-220. [reprint]

16. Rózsa, P., Kazmer, M. & Papp, G. (2003): Activities of volcanist and neptunistnatural philosophers’ and their observations in the Tokaj Mountains (NE Hungary) in the late 18th century (Johann Ehrenreich von Fichtel, Robert Townson and Jens Esmark). – Bulletin of the Hungarian Geological Society 133/1, 125-140, Budapest. [reprint]

15. Kazmer, M. & Vavra, N. (2002): Micropalaeontology in Vienna at the turn of the 19th century: foraminifer and bryozoan studies of Leopold von Fichtel and Johann Paul Carl von Moll. In: Wyse Jackson, P. N. & Spencer, M. (eds): Annals of Bryozoology: aspects of the history of research on bryozoans. International Bryozoology Association & The Society for the History of Natural History. Dublin, Ireland, pp. 117—132. [order book]  [reprint]

14. Kazmer, M. (2002): Johannes Kentmann’s minerals from Hungary in 1565. – Bulletin of the Hungarian Geological Society 132/3—4, 457—470, Budapest. [reprint]

13. Kazmer, M. (2002): Werner's first translator: Ferenc Benkö, Hungarian priest, mineralogist, professor. In: Albrecht, H. & Ladwig, R. (eds): Abraham Gottlob Werner and the Foundation of the Geological Sciences. – Freiberger Forschungshefte D 207, 161—171, Freiberg/Sanchsen, Germany. [reprint]

12. Kazmer M. (2000): Tizennyolcadik századi könyvek az Eötvös Loránd Tudományegyetem Őslénytani Tanszékének könyvtárában. (Eighteenth-century books in the library of the Department of Palaeontology, Eotvos University, Budapest.) Abs. – Bulletin of the Hungarian Geological Society, 130/3, 547-558 Budapest (in Hungarian) [reprint]

11. Kazmer M. (1999): A magyar földtudmányi szókincs eredete. Origin of Hungarian geoscientific terminology and nomenclature. – Földrajzi Közlemények Geographical Bulletin 123, 145-150, Budapest. (in Hungarian) [reprint]

10. Kázmér Miklós (1999): A werneriánus Robert Townson  és ,kőzettani' térképe Magyarországról. An early Wernerian in Hungary: the Englishman Robert Townson and his `petrographic' map of 1797.  In: Rózsa Péter (ed.): Robert Townson magyarországi utazásai. Az 1997. szeptember 26-án Debrecenben tartott ,Townson Emlékülés' előadásai. (Robert Townson's Travels in Hungary. Proceedings of the `Townson Symposium' held in Debrecen, 26th September 1997). Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, pp. 51–58. [reprint]

9. Kazmer, M. & Papp, G. (1999): Minerals from the Carpathians in an eighteenth-century British collection. – Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici 91, 5-36, Budapest. [reprint]

8. Kazmer M. (1999): Eine Widmung im Buch des Schweizer Wissenschaftlers Johann Jakob Scheuchzer an Samuel Koleseri. – Zeitschrift fur Siebenburgische Landeskunde 22, 64-66, Koln. (In German) . [reprint]

7. Kazmer M. (1998): Carpathian minerals in the eighteenth-century Woodwardian Collection at Cambridge. – Journal of the History of Collections 10, 159-168, Oxford. [online version] [reprint]

6. Kázmér Miklós (1997): Köleséri Sámuelnek szóló ajánlás J. J. Scheuchzer svájci orvos könyvében. (Une dédicace à Sámuel Köleséri dans le livre du médecin suisse J. J. Scheuchzer.) – Magyar Könyvszemle 1997/3, 318–320, Budapest. [online version] [reprint]

5. Kazmer M. (1996): Catalogue of the Hantken collection: carbonate microfacies photographs from 1872-82. – Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis, Sectio Geologica 31, 75-105, Budapest. [reprint]

4. Hala J. (1993): Franz Baron von Nopcsa. Anmerkungen zu seiner Familie und seine Beziehungen zu Albanien. Eine Bibliographie. Die Daten wurden gesammelt von Balazs Balogh, Jozsef Hala, Csaba Horvath, M. Kazmer. Geologische Bundesanstalt, Wien, Ungarische Geologische Landesanstalt, Budapest, 79 p., 71 figs. (In German) [reprint]

3. Kazmer M. (1991): The collections of the Department of Paleontology, Eotvos Lorand University, Budapest. In: Vitalis Gy. & Kecskemeti T. (eds.): Museums and Collections in the History of Mineralogy, Geology and Paleontology in Hungary. – Annals of the History of Hungarian Geology, Special Issue 3, 155-157, Budapest. [reprint]

2. Kazmer M. (1987): A brief history of the collections of the Department of Palaeontology of the University of Budapest. In: Hala J. (ed.): Rocks, Fossils and History. Italian-Hungarian Relations in the Field of Geology. 13th Symposium of INHIGEO, Pisa-Padova. – Annals of the History of Hungarian Geology, Special Issue 171-177, Budapest. [reprint]

1. Kazmer M. (1982): Field Guide. Xth INHIGEO Symposium. Hungarian Geological Society, Budapest, 48 p. [reprint]

 

 

Back to menu